W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2018.WK wyłożenie projektów zmian MPZP cz.m. Piaseczno

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.18.2018.WK wyłożenie projektów zmian MPZP cz.m. Piaseczno
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.ZP.6721.18.2018.WK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.18.2018.WK


Piaseczno, 19.11.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian  miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 17  pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016  poz. 353 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko  realizowanych  na podstawie ;

  1. Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1209/XL/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie  przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  ( Zalesie Dolne) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 673 z dnia 30 stycznia 2004r.) obejmującej obszar działki ozn. nr ew. 53 z obrębu 50.
  2. Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Uchwały Nr1136/XXXVIII/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  dla obszaru ograniczonego ulicami :Armii Krajowej,  Żeromskiego, Kilińskiego , Sierakowskiego , Warszawską , Młynarską i Puławską zatwierdzonego Uchwałą  Rady  Miejskiej   w  Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010  z dnia 16.06.2010 r. w granicach  obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem  1U.

w dniach  od 3 grudzień 2018 r. do 3 styczeń 2019 r., w pokoju Wydziału Architektury i  Urbanistyki na półpiętrze , przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie .

Dyskusje   publiczne   nad  rozwiązaniami przyjętymi  w wyłożonych projektach  zmian planów  i projekcie planu odbędą    się w  sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno w  dniu 14 grudnia 2018;

  1. od 830  do 1000  projekt mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1209/XL/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.
  2. od 1030  do 1200  projekt mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 136/XXXVIII/2017 z dnia 20 września 2017 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

  1. Uwagi do wyłożonych projektów planów oraz zmiany planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
  2. Uwagi do wyłożonych prognoz oddziaływania na środowisko można składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill:

         kubiak@piaseczno.eu

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości,  której dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia  24   styczeń 2019r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego