W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.5.2019.PK MPZP części miasta Piaseczno dla terenu dawnej zajezdni trolejbusowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.5.2019.PK MPZP części miasta Piaseczno dla terenu dawnej zajezdni trolejbusowej
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.ZP.6721.5.2019.PK
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

01 marca 2019 r.

UiA.ZP.6721.5.2019.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dawnej zajezdni trolejbusowej

 

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu
 
uchwały nr 1596/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dawnej zajezdni trolejbusowej.
 
Powierzchnia terenu objęta uchwałą wynosi około 16,5 ha. Teren w przeważającej części planowany jest pod usługi handlowe przy głównym wjeździe do miasta Piaseczno od strony miasta stołecznego Warszawa.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w pokoju Wydziału Urbanistyki i Architektury nr 46 na I piętrze w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. Wnioski do ww. projektu planu i do prognozy oddziaływania na środowiskowo można składać w terminie do 08 KWIETNIA 2019 r.
 
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwę jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy:
  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail urzad@piaseczno.eu

 


Więcej informacji dostępnych jest w BIP Piaseczno pod linkiem:

https://bip.piaseczno.eu/

Załączniki

Powiadom znajomego