W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.3.2020.AA przystąpienie do sporządz.zm. MPZP cz.m.Piaseczna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.3.2020.AA przystąpienie do sporządz.zm. MPZP cz.m.Piaseczna
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.3.2020.AA
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

Treść

UiA.6721.3.2020.AA

15.05.2020r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca dla obszaru działek ewidencyjnych nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obręb 44

Na podstawie art. 17 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz  art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie:

  • uchwały Nr 486/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020r.  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno  nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010r. dla obszaru dz. ew. nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obręb 44 .

Zmiana dotyczy terenu położonego pomiędzy oczyszczalnią ścieków a rzeką Jeziorką.

Zmiana planu miejscowego obejmie w niezbędnym zakresie problematykę wynikającą z art. 15 ust. 2  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, zamieszczoną na stronie internetowej: bip.piaseczno.eu (pod zakładką: Obwieszczenia architektoniczne) jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski do  projektu planu należy składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. Zainteresowani mogą składać wnioski:

  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 (czasowo nieaktualne z uwagi na ograniczenia związane z ogłoszeniem na terenie
    Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii);
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 (czasowo nieaktualne z uwagi na ograniczenia związane z ogłoszeniem na terenie
    Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: uia@piaseczno.eu

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.


z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
NACZELNIK
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane