W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.5.2020.MKR wyłożenie proj. MPZP cz.wsi Henryków Urocze -etap II

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.5.2020.MKR wyłożenie proj. MPZP cz.wsi Henryków Urocze -etap II
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.ZP.6721.5.2020.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Treść

Piaseczno, 19.08.2020 r.

UiA.6721.5.2020.MKR                                                                                             

OBWIESZCZENIE
 
w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Henryków Urocze – etap II

 

Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz Uchwały Nr 126/VII/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.03.2007  r. w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Henryków Urocze, zmienionej Uchwałą Nr 521/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.04.2020 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Henryków Urocze – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 8 września 2020 r. do 8 października 2020 r.

w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 10.00 do 14.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22 70 17 551, a także na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu/, w obwieszczeniach architektonicznych -  załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w  Sali Konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno w  dniu  24 września 2020 r.  w godzinach: od 14.00 do 16.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do sołtysa wsi Henryków Urocze lub pod numerem telefonu 22 70 17 551 do dnia 18 września 2020 r.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu  planu  należy składać:

1)         na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)         ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)         za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2020 r.

 

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu/,  w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.

 

 

                                                                                                           Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
                                                                                                             mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane