W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.8.1.2020.WK - wyłożenie MPZP Józefosław - działki 119/4 i 119/9

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.8.1.2020.WK - wyłożenie MPZP Józefosław - działki 119/4 i 119/9
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.8.1.2020.WK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Piaseczno, dnia 3.01 2022 r.

UiA.6721.8.1.2020.WK

 

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław w gminie Piaseczno dla działek o nr ew. 119/4 i 119/19.

 

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2373  ze zm.) oraz Uchwały Nr 532/XXV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław w gminie Piaseczno dla działek o nr ew. 119/4 i 119/19  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Józefosław w gminie Piaseczno dla działek o nr ew. 119/4 i 119/19.

w dniach od 28 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. 

w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 10.00 do 14.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22 70 17 556. Materiały w podanym terminie konsultacji społecznych zostaną udostępnione na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w obwieszczeniach architektonicznych jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy  Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 pok. 38, w dniu 4 luty 2022r. w godzinach: od 13.00 do 15.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu 22 70 17 556 do dnia 4 lutego 2022 r.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu  planu  należy składać:

1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
2) na piśmie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2022 r.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/,  w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.

                                                  Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
                                                            mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego