W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie - przystąpienie do sp. zmiany MPZP - Antoninów, Kuleszówka, Mieszkowo

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Obwieszczenie - przystąpienie do sp. zmiany MPZP - Antoninów, Kuleszówka, Mieszkowo
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.1.1.2022.ŁM, UiA.6721.2.1.2022.ŁM, UiA.6721.3.1.2022.ŁM
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

Treść

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

UiA.6721.1.1.2022.ŁM

UiA.6721.2.1.2022.ŁM

UiA.6721.3.1.2022.ŁM 

 

OBWIESZCZENIE

 

·         w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr 180/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. części obrębu Mieszkowo

·         w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr 638/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka CZĘŚĆ II

·         w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr 181/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwał:

 

1)      Nr 993/XLIX/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą 
Nr 180/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. części obrębu Mieszkowo,

2)      Nr 994/XLIX/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą 
Nr 638/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka CZĘŚĆ II,

3)      Nr 995/XLIX/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą 
Nr 181/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem http://bip.piaseczno.eu w zakładce „Planowanie przestrzenne” a następnie „Procedura planistyczna MPZP” w załącznikach oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane na piśmie: 

•   w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5; 

• pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e–mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

Wnioski należy składać w terminie do 07 kwietnia 2022 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane