W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie)

UiA.ZP.6721.18.2017.APA

O B W I E  S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi  Józefosław i Józefosław III.

 

       Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:


  • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi  Józefosław ( podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 928/XXXIII/2013 z dnia 17.04.2013 r. );
  • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III
( podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 63/V/2011 z dnia 24.02.2011 r. ).
Wraz z prognozami oddziaływania na środowisko  w dniach :

od 01  sierpnia  do  01  września  2017r.
 

informacje w pokoju  Nr 48, 1 piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie , w godz. od 9 00 do 15 00 .


Projekty planów składające się z tekstów i rysunków planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko będą dodatkowo dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5 oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu oraz w systemie informacji przestrzennej Gminy Piaseczno www.piaseczno.e-mapa.net w grupie zagospodarowanie przestrzenne do 22 września 2017 r.

 Dyżury projektantów w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbędą się w piątki  4,11,18 sierpnia 2017 r. w godzinach od 11.00 do 13.00.


Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie  planu rozwiązaniami  odbędzie   się w  Sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11 w dniu   

18 sierpnia  2017 r.  w godzinach: od 19 00 do 2100  


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :
1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu
 
Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i   adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  22 września 2017 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
p.o. Naczelnik Wydz.  Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego