Aktualny MPZP - UCHWAŁA NR 80/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec

 

ZMIANA MPZP - Żabieniec - Nr uchwały 763/XXXVI/2021 - UiA.6721.7.1.2021

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Przystąpienie do ZMIANY MPZP - Żabieniec - Nr uchwały 763/XXXVI/2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY MPZP dla miejscowości Żabieniec - UiA.6721.7.1.2021 [pdf]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY MPZP dla miejscowości Żabieniec - UiA.6721.7.1.2021 [doc]

 

Odstąpienie od Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko:

Obwieszczenie [kliknij tutaj aby pobać]

Link do obwieszczenia na BIP [kliknij tutaj]Załączniki:

OBWIESZCZENIE_przystapienie 763_XXXVI_2021_Zabieniec
Nr 763_XXXVI_2021 w spr. przystąpienia do sporzadze. zm. m.p.z.p. cz. wsi żabieniec
Odstąpienie od Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko - RDOŚ - Żabieniec
Odstąpienie od Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko - Powiatowy Insp. Sanitarny - Żabieniec
OBWIESZCZENIE o odstapieniu od SOOS_Żabieniec