W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.7.1.2021.MKR, odstąpienie od przepr. strateg. oceny ochr. środ. - Żabieniec

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.7.1.2021.MKR, odstąpienie od przepr. strateg. oceny ochr. środ. - Żabieniec
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.7.1.2021.MKR
Rodzaj dokumentu odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia

14 czerwca 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

UiA.6721.7.1.2021.MKR

 

OBWIESZCZENIE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla terenu 1.US podjętej na podstawie Uchwały Nr 763/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca 2021 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-III.410.3.2022.JDR z dnia 1 czerwca 2022 r. oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piasecznie znak ZNS/4700.1.z.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.

 

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla terenu 1.US podjętej na podstawie Uchwały Nr  763/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie. 

 

Projekt zmiany planu miejscowego stanowi niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu i dotyczy doprecyzowania zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu, w tym minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 1.US, gdzie zlokalizowany jest LKS Jedność w Żabieńcu. Zmiana ta nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. 

Z uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska można się zapoznać na stronie internetowej bip.piaseczno.eu w zakładce „Obwieszczenia architektoniczne” w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

NACZELNIK 

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego