MPZP - Piaseczno (17, 19, 20, 27, 39, 40, 41, 42, 54, 55) - Nr uchwały 1170/XXXIX/2017 - UiA.ZP.6721.9.2019.WK / UiA.6721.37.1.2017

Przystąpienie do MPZP - Piaseczno - Nr uchwały 1170/XXXIX/2017 [pobierz uchwałę]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Piaseczno - UiA.ZP.6721.9.2019.WK [pobierz obwieszczenie]

[Uchylone] Zmiana przystąpienia do MPZP - Nr uchwały 294/XIII/2019 [pobierz uchwałę] 

[Uchylone] Zmiana przystąpienia do MPZP - Nr uchwały 741/XXXV/2021 [pobierz uchwałę]  

[Uchylone] Zmiana przystąpienia do MPZP - Nr uchwały 773/XXXVII/2021 [pobierz uchwałę] 

Zmiana przystąpienia do MPZP - Nr uchwały 945/XLVII/2021 [pobierz uchwałę]

 

Etap I - UiA.6721.37.1.2017

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]Etap II - UiA.6721.37.2.2017

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu planu [przekierowanie do obwieszczenia na BIP]

Rozstrzygnięcie uwag do wyłożenia projektu MPZP [pobierz plik]

 

Uchwalenie MPZP - 19.10.2022 - nr uchwały 1156/LIX/2022 [pobierz uchwałę w sprawie MPZP]

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego unieważniające MPZP w całości -

https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/11627 

 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu MPZP - 21.12.2022 - [przekierowanie do obwieszczenia na BIP]

Rozstrzygnięcie uwag do drugiego wyłożenia projektu MPZP [pobierz plik]

Ponowne wyłożenie MPZP - 02.01.2023 - 23.01.2023 - [przekierowanie do wyłożenia na BIP] - link aktywny w dniach 02.01.2023 - 06.02.2023

Wyłożenie - Projekt MPZP 1:1000 - etap II [pobierz projekt rysunku]

Wyłożenie - Projekt tekstu - etap II [pobierz projekt tekstu]

Wyłożenie - Prognoza oddziaływania na środowisko - etap II [pobierz projekt prognozy]

Wyłożenie - Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko - etap II [pobierz projekt prognozy]

Rozstrzygnięcie uwag do wyłożenia [pobierz plik]

 

Uchwalenie - 15.03.2023 - LXVII sesja Rady Miejskiej

Link do uchwały nr 1296/LXVII/2023 - [pobierz uchwałę w sprawie MPZP]

 

 

Etap III - UiA.6721.37.3.2017

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]Etap IV - UiA.6721.37.4.2017
 
Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]Załączniki:

rozstrzygniecie uwag do mpzp - Piaseczno centrum
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dn. 9.11.2022 r. dotyczące uchwały Nr 1156/LIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 października 2022 r.
Nr 1156_LIX_2022 w spr. uchwalenia mpzp cz. miasta Piaseczno centrum – Etap II
rozstrzygniecie uwag z drugiego wylozenia