Brak treści artykułu

Załączniki:

Nr 1103_LVI_2022 w spr. zmiany uchwały 927_XLVII_2021 z 28.12.2021 budżetowa
Nr 1104_LVI_2022 w spr. zmiany uchwały 466_XX_2020 pomoc rzeczowa Woj.Mazowieckie
Nr 1105_LVI_2022 WPF
Nr 1106_LVI_2022 w spr. sprostowania uchwały 1049_LII_2022 Ivane Puste
Nr 1107_LVI_2022 spr. skargi U.W-P. dot. inwestycji drogowej ul. Cyraneczki
Nr 1108_LVI_2022 w spr. skargi państwa Sz. na dyrekcję SP2
Nr 1109_LVI_2022 w spr. nabycia dz. 373_18 oraz udziału w dz. 75_30 Józefosław
Nr 1110_LVI_2022 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu cz. dz. 15_84 obr. Julianów
Nr 1111_LVI_2022 w spr. wynajęcia cz. dz. 7_21 obr. 30 m. Piaseczno, ul. Orężna i ul. Wybickiego
Nr 1112_LVI_2022 w spr. nieodpłatnego przek. Powiatowi dz. dr ul. Gerbera
Nr 1113_LVI_2022 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż cz. dz. ul. Sarmacka Głosków
Nr 1114_LVI_2022 w spr. nabycia cz. dz. 175_ 2 Jesówka
Nr 1115_LVI_2022 w spr. najmu cz. dz. 2_16 i 2_19, Głosków PGR, ul. Wspólna
Nr 1116_LVI_2022 w spr. odstąpienia od MPZP cz. Baszkówka i cz. Głosków
Nr 1117_LVI_2022 w spr. odstąpienia od MPZP cz. wsi Baszkówka
Nr 1118_LVI_2022 w spr. odstąpienia od MPZP obręb ewid. Baszkówka
Nr 1119_LVI_2022 w spr. zmiany uchwały 1324_XLIV_2018 w spr. zmiany MPZP 2P-S_U.
Nr 1120_LVI_2022 w spr. dotacji celowej dla parafii św. Anny - mur okalający kościół
Nr 1121_LVI_2022 w spr. dotacji celowej dla parafii św. Anny - Grobowiec Sołtysiaków
Nr 1122_LVI_2022 w spr. dotacji celowej dla parafii św. Anny - Grobowiec Krasińskiego i Anny Felicji
Nr 1123_LVI_2022 w spr. dotacji celowej dla parafii św. Anny - Grobowiec Mzura-Starzeńskich
Nr 1124_LVI_2022 w spr. dotacji celowej - kamienica Sierakowskiego14 Piaseczno
Nr 1125_LVI_2022 w spr. dotacji celowej - dom sprzed 1939 r. Wólka Pęcherska
Nr 1126_LVI_2022 w spr. określenia średniej ceny paliw na rok szkolny 2022-23
Nr 1127_LVI_2022 w spr. zmiany uchwały 1636_LIII_2018 regulamin wynagradzania nauczycieli
Nr 1128_LVI_2022 w spr. opłaty za przedszkole
Nr 1130_LVI_2022 w spr. programu Leczenie niepłodności