Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza
Ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie konkursu- wersja do druku
Załącznik nr 1- Program
Załącznik nr 2- Wzór oferty
Załącznik nr 3- Wzór umowy
Załącznik nr 3 do umowy- Sprawozdanie częściowe
Załącznik nr 4 do umowy- Sprawozdanie roczne
Załącznik nr 5 do umowy- Raport końcowy
Komisja konkursowa