W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy : o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WW.ZUZ.4210.76.2024.PO
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WW.ZUZ.4210.76.2024.PO
Znak pisma WW.ZUZ.4210.76.2024.PO
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - czterech studni chłonnych na dz. nr ew. 8/22 obręb 27 w m. Piaseczno oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego pasa drogowego.
Znak sprawy : o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.328.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.328.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.328.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, polegającą na zarurowaniu rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 231/13, 231/13, 235/15, obręb Siedliska, gm. Piaseczno.
Znak sprawy : o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.178.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.178.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.178.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - 14 studni chłonnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do projektowanych urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu powierzchni dachowych 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych...
Znak sprawy : o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.290.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.290.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.290.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości oraz na gromadzenie ścieków, na działce o nr ew. 176/2 obręb 0035 Siedliska, gmina...
Znak sprawy : o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.289.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.289.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.289.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości oraz na gromadzenie ścieków, na działce o nr ew. 176/9 obręb 0035 Siedliska, gmina...
Znak sprawy : o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.288.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.288.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.288.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości oraz na gromadzenie ścieków, na działce o nr ew. 176/10 obręb 0035 Siedliska, gmina...
Znak sprawy : o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.287.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.287.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.287.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości oraz na gromadzenie ścieków, na działce o nr ew. 176/8 obręb 0035 Siedliska, gmina...
Znak sprawy : o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.36.2024.KM
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.36.2024.KM
Znak pisma WW.ZUZ.4210.36.2024.KM
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z ze zbiornikiem na nieczystości oraz gromadzenie ścieków, na działce o nr ew. 270 obręb 0035 Siedliska, gmina...
Znak sprawy : o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.25.2024.PO
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.25.2024.PO
Znak pisma WW.ZUZ.4210.25.2024.PO
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na dz. nr ew. 173/36 obręb Głosków, gm. Piaseczno oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z dachu budynku projektowanym wylotem do rowu na dz. nr...
Znak sprawy : OŚR.6220.2.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.2.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie, o o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przetwarzania danych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działek ewid. 3/6, 3/7, 4/15, 4/16, 5/1, 5/2 w obrębie 0005 Bobrowiec, gmina Piaseczno
Znak sprawy : OŚR.6220.7.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.7.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie, o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu zbierania odpadów w Piasecznie przy ul. Towarowej na działce ewidencyjnej nr 4/4.
Znak sprawy : Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Chyliczki UiA.6721.4.1.2019.MKR
Znak sprawy Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Chyliczki UiA.6721.4.1.2019.MKR
Znak pisma UiA.6721.4.1.2019.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno UiA.6721.4.1.2019.MKR     29.04.2024 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chyliczki              Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2023,...
Znak sprawy : UiA.6733.7.2024.ŁM budowa sieci wodociągowej
Znak sprawy UiA.6733.7.2024.ŁM budowa sieci wodociągowej
Rodzaj dokumentu uzgodnienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2024.07.18 UiA.6733.7.2024.ŁM OBWIESZCZENIE Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 977 ze zm.), że na wniosek inwestora z dnia 27.06.2024 r., L.dz. PP.51755.2024/UA:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji...
Znak sprawy : OŚR.6220.6.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.6.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków jednorodzinnych z budynkiem usługowym w miejscowości Kuleszówka, gm. Piaseczno.
Znak sprawy : OŚR.6220.4.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.4.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconej 1A KB na działce o nr ewid. 161/6 obręb: 0005 Bobrowiec gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.