W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4211.61.2022.JS
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4211.61.2022.JS
Znak pisma WA.ZUZ.6.4211.61.2022.JS
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych GATID INVESTMENTS Sp. z o.o na usługę wodną, tj. odprowadzenie wylotem kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego na działce ew. nr 58 obręb 0036 Szczaki, gmina Piaseczno wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, zielonych i...
Znak sprawy: UiA.6721.37.2.2017.AW - ponowne wyłożenie MPZP centrum Piaseczna (przy ul. Zgoda)
Znak sprawy UiA.6721.37.2.2017.AW - ponowne wyłożenie MPZP centrum Piaseczna (przy ul. Zgoda)
Znak pisma UiA.6721.37.2.2017.AW
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 21 grudnia 2022 r. UiA.6721.37.2.2017.AW   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – etap II Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.773.2022.TW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.773.2022.TW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.773.2022.TW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej, polegającej na likwidacji sączka i odcinka zbieracza oraz wykonaniu czterech rurociągów na działkach o nr ew. 26/21 i 26/20 obręb 0003 Baszkówka gmina Piaseczno.
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6733.8.2022.ŁM budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6733.8.2022.ŁM budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Znak pisma UiA.6733.8.2022.ŁM
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2023.01.16 UiA.6733.8.2022.ŁM  OBWIESZCZENIE Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), że na wniosek inwestora  z dnia 14.12.2022 r., L.dz.PP.97200.2022/UA: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.745.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.745.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.745.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: - wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika rozsączającego wody opadowe i roztopowe, zbudowanego ze skrzynek retencyjno rozsączających, na działce nr 707/9 obręb 0013 Głosków, - usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do projektowanego...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.653.2022.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.653.2022.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.653.2022.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech przekroczeń metodą bezwykopową  rzeki Głoskówka: - przejście poprzeczne nr 1 - odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej pod dnem rzeki Głoskówka w km 9+605, działka o nr ewid. 35/5, 68, 36/1 obręb 0043 Złotokłos;...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.639.2022.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.639.2022.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.639.2022.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na : - przebudowę urządzenia wodnego - otwartego rowu przydrożnego poprzez wykonanie przedłużenia istniejącego przepustu pod drogą oraz na usługę wodną tj., na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - zarurowanego odcinka rowu...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.726.2022.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.726.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.726.2022.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Jeziorki nowego obiektu budowlanego, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą na działkach ewid. nr 128/10 oraz 125/2 obręb 0035 Siedliska, gm. Piaseczno,...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.682.2022.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.682.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.682.2022.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnopranych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Jeziorki nowych obiektów budowlanych, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne oraz gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.681.2022.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.681.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.681.2022.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rz. Jeziorki nowych obiektów budowlanych, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach ewid. nr 231/17, oraz 235/15 obr. 0035 Siedliska, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, a...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.775.2022.JS
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.775.2022.JS
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.775.2022.JS
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach ew. nr 279/35, 279/20 i 277/9 obręb Chylice, gmina Piaseczno.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.621.2022.KAK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.621.2022.KAK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.621.2022.KAK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: - budowę drenażu odwadniającego, na działkach o nr ew. 790, 792-825 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno; - szczególne korzystanie z wód tj. odwodnienie gruntów i upraw, na działkach o nr ew. 790, 792-825 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.708.2022.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.708.2022.MSK
Znak pisma Wa.ZUZ.6.4210.708.2022.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ewid. 173/38 oraz 173/74 obręb Głosków, gm. Piaseczno, powiat piaseczyński.
Znak sprawy: OŚR.6331.21.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.21.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.21.2021.AP                                                                       O B W I E S Z C Z E N I E INFORMUJĄCE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NA ZAŁATWIENIE SPRAWY DOT. ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI JULIANÓW NA DZIAŁKACH NR EWID. 279-290, 311, 339-358   Na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 123 § 2 ustawy z...
Znak sprawy: OŚR.6331.21.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.21.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.21.2021.AP                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E INFORMUJĄCE O WPŁYNIĘCIU EKSPERTYZY BIEGŁEGO DO SPRAWY DOT. ZMIANY STANU WODY  NA GRUNCIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI JULIANÓW NA DZIAŁKACH NR EWID. 279-290, 311, 339-358.   Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r....
Znak sprawy: OŚR.6331.15.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.15.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.15.2021.AP                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E INFORMUJĄCE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NA ZAŁATWIENIE SPRAWY DOT. ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI JULIANÓW NA DZIAŁKACH  NR EWID. 268-278, 229/1, 251, 253, 232/2, 232/3, 255, 230/6, 218, 254, 265, 231/5   Na...
Znak sprawy: OŚR.6331.15.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.15.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.15.2021.AP                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E INFORMUJĄCE O WPŁYNIĘCIU EKSPERTYZY BIEGŁEGO DO SPRAWY DOT. ZMIANY STANU WODY  NA GRUNCIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI JULIANÓW NA DZIAŁKACH NR EWID. 268-278, 229/1, 251, 253, 232/2, 232/3, 255, 230/6, 218, 254, 265, 231/5    ...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.678.2022.TW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.678.2022.TW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.678.2022.TW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Hoya Lens Poland Sp. z o.o. na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzacych z działalności Zakładu, tj. z obróbki...
Znak sprawy: OŚR.6331.12.2022.AP
Znak sprawy OŚR.6331.12.2022.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.12.2022.AP O B W I E S Z C Z E N I E o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy   Na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 123 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. zmiany stanu wody...
Znak sprawy: o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.365.2022.MSK
Znak sprawy o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.365.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.365.2022.MSK
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych na terenie działek ew. nr 92, 93, 94/1, 95, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 58/7, 58/8, 59/7, 102/1, 103/1 obręb Runów, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński.