W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admiinistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.25.2023.AZ
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admiinistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.25.2023.AZ
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.25.2023.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych: na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, wykonanie zbiorników retencyjno-rozsączających, likwidację rurociągu drenarskiego , wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Jeziorki i do ziemi w związku z budową...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.9.2023.AW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.9.2023.AW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.9.2023.AW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy i likwidacji drenowania z działu drenarskiego nr 1 i 2 obiektu melioracyjnego Głoskówka-Bąkówka, na terenie działki nr ew. 504 w Głoskowie, gmina Piaseczno.
Znak sprawy: OŚR.6331.12.2022.AP
Znak sprawy OŚR.6331.12.2022.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.12.2022.AP                                                                             Piaseczno, dnia 24.03.3023 r.     O B W I E S Z C Z E N I E informujące o terminie oględzin na terenie działek położonych w miejscowości Bobrowiec o nr ew. 76/2, 77/1-77/11 Na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
Znak sprawy: 6331.12.2022.AP
Znak sprawy 6331.12.2022.AP
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR. 6331.12.2022.AP                                                                                       Piaseczno, dnia 24.03.2023 r.   P O S T A N O W I E N I E  o podjęciu zawieszonego postępowania Na podstawie art. 97 § 2, art. 101 §1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego RUZ.4210.311.2022.WP
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego RUZ.4210.311.2022.WP
Znak pisma WA.RUZ.4210.311.2022.WP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, wykonanie (budowa, przebudowa, likwidacja) urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przepustów,...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: - likwidację rowu przydrożnego na działce o nr ew. 58/7 obręb 0025 Mieszkowo, gmina Piaseczno oraz drenowania na działkach o nr ew. 59, 61/2, 100, 61/3, 63/6, 63/4 obręb Mieszkowo, gmina Piaseczno, - wykonanie dwóch rowów przydrożnych z...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego RAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2020 r. o znaku: WA.ZUZ.6.4210.687.2020.TW na wykonanie urządzenia...
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6733.1.2023.ŁM CP bud. kolumbariów na terenie cmentarza Antoninów
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6733.1.2023.ŁM CP bud. kolumbariów na terenie cmentarza Antoninów
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2023.03.08 UiA.6733.1.2023.ŁM OBWIESZCZENIE Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), że na wniosek inwestora z dnia 24.02.2023 r., L.dz.PP.12560.2023/UA: Miasta Stołecznego Warszawy pl. Bankowy 3/5,...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.758.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.758.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.758.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu do wód Kanału Jeziorki wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych, w następującej lokalizacji - działka...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.31.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.31.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4217.31.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzeń wodnych - dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do Kanału Jeziorki w następującej lokalizacji - działka nr ewid. 49/1 i 151/52 obręb 0019 Józefosław, gmina Piaseczno.
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.1.1.2023.DK - przystąpienie do sporządzenia MPZP Piaseczno, Stadion Miejski
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.1.1.2023.DK - przystąpienie do sporządzenia MPZP Piaseczno, Stadion Miejski
Znak pisma UiA.6721.1.1.2023.DK
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 15 luty 2023 r. UiA.6721.1.1.2023.DK   OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec dla terenu 1UST podjętego uchwałą Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.869.2022.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.869.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.869.2022.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego nr 32 na działce 32 ewid. nr 187/22 obręb 0035 Siedliska, gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.663.2022.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.663.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.663.2022.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi krajowej nr 79 na działce nr ew. 327 obręb 0044 Żabieniec, gmina Piaseczno, - wykonanie drenażu francuskiego w pasie drogowym ul. Ptaków Leśnych, - przebudowę rowu melioracyjnego na działkach...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.848.2022.AZ
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.848.2022.AZ
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.848.2022.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego w pasie drogowym ulicy Słonecznej w Baszkówce, na działkach o nr ew. 24/27, 25/53 obręb 0003 Baszkówka, gmina Piaseczno, w postaci otwartego koryta o przekroju trapezowym oraz rurociągu z...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.70.2022.AZ
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.70.2022.AZ
Znak pisma WA.ZUZ/6.4217.70.2022.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji przebudowy urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego na działce o nr ew. 24/27 obręb 0003 Baszkówka, gmina Piaseczno, polegającej na ujęciu koryta rowu w rurociąg.
Znak sprawy: OŚR.6331.15.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.15.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 10.02.2023 r. O B W I E S Z C Z E N I E INFORMUJĄCE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NA ZAŁATWIENIE SPRAWY DOT. ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI JULIANÓW NA DZIAŁKACH NR EWID. 268-278, 229/1, 251, 253, 232/2, 232/3, 255, 230/6, 218, 254, 265, 231/5   Na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 123 § 2 ustawy z dnia...
Znak sprawy: OŚR.6331.21.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.21.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno dnia 10.02.2023 r.   O B W I E S Z C Z E N I E INFORMUJĄCE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NA ZAŁATWIENIE SPRAWY DOT. ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI JULIANÓW NA DZIAŁKACH NR EWID. 279-290, 311, 339-358   Na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 123 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.518.2022.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.518.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.518.2022.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenażu na działkach ewid. nr 166/2, 166/4, 167/17, 167/18, 167/21, 167/22, 167/23 obręb 0015 Henryków Urocze, gm. Piaseczno, obręb piaseczyński, województwo mazowieckie oraz na usługę wodną, tj, trwałe...
Znak sprawy: o wszczęciu postepowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.759.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postepowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.759.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.759.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód Kanału Jeziorki wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, w następującej lokalizacji - działka...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.32.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.32.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4217.32.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Jeziorki - działka nr ewid. 33/9 obręb 0020 Julianów, gmina Piaseczno.