W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwarka obwieszczeń

Znak sprawy: OŚR.6220.7.2023.PG
Znak sprawy OŚR.6220.7.2023.PG
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Bobrowieckiej) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2839W w Gołkowie i Bąkówce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2841W w Bobrowcu i Kamionce.
Znak sprawy: OŚR.6220.12.2022.PG
Znak sprawy OŚR.6220.12.2022.PG
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis zawiadomienie o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum usług handlu elektronicznego i usług przetwarzania danych wraz z towarzyszącymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, parkingami i urządzeniem zieleni na działkach nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/12, 2/14, 2/15, 2/17, 2/18, 2/20 z obrębu 8 przy ul. Energetycznej w Piasecznie
Znak sprawy: OŚR.6220.12.2022.PG
Znak sprawy OŚR.6220.12.2022.PG
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum usług handlu elektronicznego i usług przetwarzania danych wraz z towarzyszącymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, parkingami i urządzeniem zieleni na działkach nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/12, 2/14, 2/15, 2/17, 2/18, 2/20 z obrębu 8 przy ul. Energetycznej w Piasecznie
Znak sprawy: o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.RUZ.4210.311.2022.WP
Znak sprawy o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.RUZ.4210.311.2022.WP
Znak pisma WA.RUZ.4210.311.2022.WP
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydaniu decyzji z dnia 17.02.2023 r, znak WA.RUZ.4210.311.2022.WP w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na: kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.14.2023.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.14.2023.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.14.2023.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch kładek - M1 i M2 nad ciekiem wodnym Dopływ z Lesznowoli (Kanał Piaseczyński), na działkach nr ewid. 15/2, 8/17 i 10/2 z obrębu 0027 Piaseczno-Miasto.
Znak sprawy: o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.518.2022.MSK
Znak sprawy o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.518.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.518.2022.MSK
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenażu na działkach ewid. nr 166/2, 166/4, 167/17, 167/18, 167/21, 167/22, 167/23, obręb 0015 Henryków Urocze, gmina Piaseczno, woj. mazowieckie oraz na usługę wodną, tj. trwałe odwodnienie gruntów i obiektów budowlanych.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.663.2022.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.663.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.663.2022.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi krajowej nr 79 wykonanie drenażu francuskiego oraz przebudowy rowów w Jastrzębiu ul. Ptaków Leśnych.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.439.2022.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.439.2022.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.439.2022.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. trzech wylotów do kolektora B-4 na działkach nr ewid. 133/40, obręb Józefosław, gm. Piaseczno, o nr ewid. 6/2 obręb 1-09-79 gm. dzielnica Ursynów, o nr ewid. 242/8, obręb KPGO Mysiadło, gm. Lesznowola oraz na usługę...
Znak sprawy: UiA.6721.10.1.2020.MKR - wyłożenie MPZP - Żabieniec Plac sołecki
Znak sprawy UiA.6721.10.1.2020.MKR - wyłożenie MPZP - Żabieniec Plac sołecki
Znak pisma UiA.6721.10.1.2020.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis 14.03.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno UiA.6721.10.1.2020.MKR   OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla obszaru działki nr ewid. 219/3   Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...
Znak sprawy: UiA.6721.56.2.2015.MKR - wyłożenie MPZP Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap II
Znak sprawy UiA.6721.56.2.2015.MKR - wyłożenie MPZP Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap II
Znak pisma UiA.6721.56.2.2015.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis 14.03.2023 r Burmistrz Miasta i Gminy UiA.6721.56.2.2015.MKR   OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap II   Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...
Znak sprawy: OŚR.6331.15.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.15.2021.AP
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.15.2021.AP                                                                                                                               Piaseczno, dnia 25.04.2023 r.   P O S T A N O W I E N I E  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.81.2023.AW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.81.2023.AW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.81.2023.AW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKN Orlen S.A. w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o w Piasecznie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na Stacji Paliw PKN Orlen S.A. nr 19 przy ul. Okulickiego 1 w...
Znak sprawy: OŚR.6331.15.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.15.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.15.2021.AP                                                                    Piaseczno, dnia 20.04.2023 r.   wg. rozdzielnika        O B W I E S Z C Z E N I E informujące o wezwaniu stron postępowania do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów   Na podstawie art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...
Znak sprawy: OŚR.6331.21.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.21.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.21.2021.AP                                                             Piaseczno, dnia 15.04.2023 r. r.     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno     ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU ZGODNIE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ   Na podstawie art. 65 § 1 w związku z art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.60.2023.AW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.60.2023.AW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.60.2023.AW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 marca 2019 r. o znaku WA.ZUZ.6.421.991.2018.MS, przeniesionego decyzją o znaku: WA.ZUZ.4211.25.AL z dnia...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.47.2023.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.47.2023.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.47.2023.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania rolniczego na działce ewid. nr 44/36 obręb Jastrzębie, gm. Piaseczno.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.68.2022.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.68.2022.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4217.68.2022.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego na legalizację urządzenia wodnego tj. rurociągu zastępczego dla rowów przydrożnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 28, 27/4, 27/7, 51/3, 51/4, obręb Henryków Urocze, gm. Piaseczno.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.592.2022.MWL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.592.2022.MWL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.592.2022.MWL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego zlokalizowanego na działkach nr ew. 156/19 i 67/7 obr. Gołków gm. Piaseczno w zakresie wykonania przepustu o dł. 10 m na potrzeby budowy zjazdu z ulicy Ceramicznej na działkę nr ew. 76/7 obr. Gołków gm. Piaseczno.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admiinistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.25.2023.AZ
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admiinistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.25.2023.AZ
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.25.2023.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych: na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, wykonanie zbiorników retencyjno-rozsączających, likwidację rurociągu drenarskiego , wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Jeziorki i do ziemi w związku z budową...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.9.2023.AW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.9.2023.AW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.9.2023.AW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy i likwidacji drenowania z działu drenarskiego nr 1 i 2 obiektu melioracyjnego Głoskówka-Bąkówka, na terenie działki nr ew. 504 w Głoskowie, gmina Piaseczno.
Znak sprawy: OŚR.6331.12.2022.AP
Znak sprawy OŚR.6331.12.2022.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.12.2022.AP                                                                             Piaseczno, dnia 24.03.3023 r.     O B W I E S Z C Z E N I E informujące o terminie oględzin na terenie działek położonych w miejscowości Bobrowiec o nr ew. 76/2, 77/1-77/11 Na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
Znak sprawy: 6331.12.2022.AP
Znak sprawy 6331.12.2022.AP
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR. 6331.12.2022.AP                                                                                       Piaseczno, dnia 24.03.2023 r.   P O S T A N O W I E N I E  o podjęciu zawieszonego postępowania Na podstawie art. 97 § 2, art. 101 §1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego RUZ.4210.311.2022.WP
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego RUZ.4210.311.2022.WP
Znak pisma WA.RUZ.4210.311.2022.WP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, wykonanie (budowa, przebudowa, likwidacja) urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przepustów,...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: - likwidację rowu przydrożnego na działce o nr ew. 58/7 obręb 0025 Mieszkowo, gmina Piaseczno oraz drenowania na działkach o nr ew. 59, 61/2, 100, 61/3, 63/6, 63/4 obręb Mieszkowo, gmina Piaseczno, - wykonanie dwóch rowów przydrożnych z...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego RAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2020 r. o znaku: WA.ZUZ.6.4210.687.2020.TW na wykonanie urządzenia...