W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie - wyłożenie projektów MPZP - Siedliska etapy: I, II oraz III

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Obwieszczenie - wyłożenie projektów MPZP - Siedliska etapy: I, II oraz III
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.10.1.2021.MKR, UiA.6721.10.2.2021.MKR, UiA.6721.10.3.2021.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

UiA.6721.10.1.2021.MKR
UiA.6721.10.2.2021.MKR
UiA.6721.10.3.2021.MKR

17.11.2023 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska etap I,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska etap II,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska etap III 

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2023, poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i  art. 54 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) oraz Uchwały Nr 914/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska, zmienionej uchwałą nr 1340/LXX/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 maja 2023 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska etap I,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska etap II,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska etap III


w dniach
od 30 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.

Z projektem planu można zapoznać się od 30 listopada 2023 r. na stronie internetowej pod adresem: https://bip.piaseczno.eu/ w zakładce Planowanie przestrzenne > Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5  w  Piasecznie, w pokoju nr 32, I piętro.Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi rozwiązaniami: 
· w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska etap I oraz w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska etap II odbędzie się w  dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5
·w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska etap III odbędzie się w  dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego,  może składać uwagi. Uwagi do wyłożonego  projektu  planu  należy składać:
1)w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
2)na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
3)za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2024 r.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/,  w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
NACZELNIK
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego