W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.3.2017.AA MPZP części wsi Wolka Kozodawska III wyłożenie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.3.2017.AA MPZP części wsi Wolka Kozodawska III wyłożenie
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

                                                                                                                                  26 stycznia   2017r.

 UiA.ZP.6721.   3  .2017.AA

OBWIESZCZENIE

 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolka Kozodawska.

 

Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1152/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska dla obszaru, którego granice wyznaczają:

1) Od północy – południowa linia rozgraniczająca ul. Bukietowej;

2) Od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Dworskiej;

3) Od południa – północno –zachodnia linia rozgraniczająca ul. Dworskiej oraz oś rzeki Jeziorki;

4) Od zachodu – zachodnie granice działek nr ew. 53/15 (powstałej w wyniku podziału działki nr ew. 53/2) oraz dz. nr ew. 53/4 i zachodnia linia rozgraniczająca ul. Hajduczka.

w dniach od 10 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. w pokoju nr 32, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 8.00  do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu  Miasta  i Gminy Piaseczno w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 10.00.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu planu  należy składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2017r.


Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Załączniki

Powiadom znajomego