W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.17.2017.AA MPZP części wsi Wolka Kozodawska

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.17.2017.AA MPZP części wsi Wolka Kozodawska
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

                                                                                                                                     18   lipca   2017r.


UiA.ZP.6721.17.2017.AA

OBWIESZCZENIE

 

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolka Kozodawska.

 

Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1152/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska dla obszaru, którego granice wyznaczają:

1) Od północy – południowa linia rozgraniczająca ul. Bukietowej;

2) Od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Dworskiej;

3) Od południa – północno –zachodnia linia rozgraniczająca ul. Dworskiej oraz oś rzeki Jeziorki;

4) Od zachodu – zachodnie granice działek nr ew. 53/15 (powstałej w wyniku podziału działki nr ew. 53/2) oraz dz. nr ew. 53/4 i zachodnia linia rozgraniczająca ul. Hajduczka.

w dniach od 4 sierpnia 2017 r. do 5 września 2017 r. w pokoju nr 32, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 8.00  do 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu  Miasta  i Gminy Piaseczno w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu planu  należy składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2017r.

 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

p.o. Naczelnik

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego