W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie)
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.18.2017.APA

O B W I E  S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi  Józefosław i Józefosław III.

 

       Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:


  • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi  Józefosław ( podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 928/XXXIII/2013 z dnia 17.04.2013 r. );
  • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III
( podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 63/V/2011 z dnia 24.02.2011 r. ).
Wraz z prognozami oddziaływania na środowisko  w dniach :

od 01  sierpnia  do  01  września  2017r.
 

informacje w pokoju  Nr 48, 1 piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie , w godz. od 9 00 do 15 00 .


Projekty planów składające się z tekstów i rysunków planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko będą dodatkowo dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5 oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu oraz w systemie informacji przestrzennej Gminy Piaseczno www.piaseczno.e-mapa.net w grupie zagospodarowanie przestrzenne do 22 września 2017 r.

 Dyżury projektantów w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbędą się w piątki  4,11,18 sierpnia 2017 r. w godzinach od 11.00 do 13.00.


Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie  planu rozwiązaniami  odbędzie   się w  Sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11 w dniu   

18 sierpnia  2017 r.  w godzinach: od 19 00 do 2100  


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :
1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu
 
Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i   adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  22 września 2017 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
p.o. Naczelnik Wydz.  Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego