W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.7.2020.PK przyst. MPZP Wóklka Kozodawska, MPZP Żabieniec oraz zmiana MPZP Bobrowiec

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.7.2020.PK przyst. MPZP Wóklka Kozodawska, MPZP Żabieniec oraz zmiana MPZP Bobrowiec
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.7.2020.PK
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

Treść

2020-10-12


UiA.6721.7.2020.PK

 
OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska – dla obszaru działek o nr ew. 164, 165 oraz Żabieniec dla obszaru działki o nr ew. 219/3 i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwał: 

 

1)    nr 453/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodowska – dla obszaru działek nr ewidencyjny 164, 165;

2)    nr 487/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla obszaru działki nr ewid. 219/3;

3)    nr 626/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22-70-17-552. Wnioski do ww. projektu planu i do prognozy oddziaływania na środowiskowo można składać w terminie do 16 listopada 2020 r.

 

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane: 

·   w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

·  pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;

· ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e–mail urzad@piaseczno.eu w tytule prosimy podać informację którego obszaru i planu miejscowego dotyczy wniosek.

 

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek. 

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu/ ,  w „przewodniku interesanta”, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane