W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.49.1.2016.PK - wyłożenie do publicznego wglądu MPZP Piaseczno/Żabieniec

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.49.1.2016.PK - wyłożenie do publicznego wglądu MPZP Piaseczno/Żabieniec
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.49.1.2016.PK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Treść

2022-01-12

UiA.6721.49.1.2016.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13 .11. 2013 r.)

 

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 819/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13 .11. 2013 r.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 20 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym (minimum 24 godziny przed) telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22-70-17-552 lub infolinii Wydz. UiA 22-70-17-551. Materiały w podanym terminie konsultacji społecznych zostaną udostępnione na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/ , w obwieszczeniach architektonicznych jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02 lutego 2022 r. od godz. 13:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu infolinii Wydz. UiA 22-70-17-551 do dnia 26 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
2) na piśmie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie kod 05-500;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2022 r.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodoZ up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane