W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.15.1.2019.AA - wyłożenie ZMIANY MPZP - Elektrociepłownia - Piaseczo 44, dz ew 2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.15.1.2019.AA - wyłożenie ZMIANY MPZP - Elektrociepłownia - Piaseczo 44, dz ew 2
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.15.1.2019.AA
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

6 lipca 2022 r.

UiA.6721.15.1.2019.AA

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru części działki nr ewid. 2 obr. 44

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz Uchwały Nr 391/XVI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 listopada 2019 r. zmienionej Uchwałą nr 915/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru części działki nr ewid. 2 obr. 44 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru części działki nr ewid. 2 obr. 44

w dniach od 20 lipca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r.

Z projektem miejscowego planu można się zapoznać na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu w zakładce Planowanie przestrzenne > Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu jako załączniki do niniejszego obwieszczenia, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pokój 32.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 r. w godzinach od 14.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, w pokoju nr 38.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2022 r.:

· w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
· na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu

Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak WOOŚ-I.410.829.2019.JD.3 z dnia 11 maja 2022 r. oraz uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo znak ZNS/4700.85.z.2021 z dnia 24 sierpnia 2021r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.

 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego