W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: o możliwości zapoznania się z aktami sprawy WA.ZUZ.6.4210.365.2022.MSK
Znak sprawy o możliwości zapoznania się z aktami sprawy WA.ZUZ.6.4210.365.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.365.2022.MSK
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu dokumentów
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie z wniosku spółki Bee Project Sp. z o.o. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.
Znak sprawy: o udzieleniu pozwwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.337.2022.KK
Znak sprawy o udzieleniu pozwwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.337.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.337.2022.KK
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenaży odbierających wody opadowe z pasa drogowego drogi gminnej ul. Gwieździstej oraz drogi gminnej łączącej ul. Gwiaździstą z ul. Orzechową w Chyliczkach. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.463.2022.BP
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.463.2022.BP
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.463.2022.BP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. studni nr 4 służącej do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanej na działce o nr ew. 5/2 obręb 7, gmina Piaseczno. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.462.2022.BP
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.462.2022.BP
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.462.2022.BP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. studni 3A służącej do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanej na działce o nr ew. 5/2 obręb 7, gmina Piaseczno. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6733.4.2022.AK budowa sieci gazowej dz. 38/6, 38/19 Chyliczki
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6733.4.2022.AK budowa sieci gazowej dz. 38/6, 38/19 Chyliczki
Znak pisma UiA.6733.4.2022.AK
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2022-09-29 UiA.6733.4.2022.AK  OBWIESZCZENIE  Niniejszym informuję, na  podstawie: art. 105 § 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego   (t.j.  Dz. U. z  2022 r. poz. 2000), iż decyzją  z  dnia 29.09.2022 r. znak UiA.6733.4.2022.AK, umorzyłem w całości postępowanie...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210475.2022.JS
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210475.2022.JS
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.475.2022.JS
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. drenażu rozsączającego zakończonego studnią chłonną służącą do odprowadzania wód opadowych i roztopowych na działkach ew. nr 86/11, 88/11 obręb Józefosław, gm. Piaseczno. Treść obwieszczenia dostępna pod nr...
Znak sprawy: UiA.6733.6.2022.AK budowa sieci gazowej dz. 38/6, 38/18, 38/19 Chyliczki
Znak sprawy UiA.6733.6.2022.AK budowa sieci gazowej dz. 38/6, 38/18, 38/19 Chyliczki
Znak pisma UiA.6733.6.2022.AK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2022-09-29 UiA.6733.6.2022.AK  OBWIESZCZENIE  Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 503) , że na wniosek  inwestora:  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów z...
Znak sprawy: UiA.6733.1.2022.AK budowa sieci gazowej dz. 36/7, 36/8, 36/15 Chyliczki
Znak sprawy UiA.6733.1.2022.AK budowa sieci gazowej dz. 36/7, 36/8, 36/15 Chyliczki
Znak pisma UiA.6733.1.2022.AK
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2022-08-30 UiA .6733.1.2022.AK OBWIESZCZENIE  Niniejszym informuję, na  podstawie: art. 105 § 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego   (t.j.  Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.), iż   decyzją  z  dnia 30.08.2022 r. znak UiA.6733.1.2022.AK, umorzyłem w całości postępowanie...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.426.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.426.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.426.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu...
Znak sprawy: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu proejktu zmiany mpzp UiA.6721.3.1.2020.DK
Znak sprawy Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu proejktu zmiany mpzp UiA.6721.3.1.2020.DK
Znak pisma UiA.6721.3.1.2020.DK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.3.1.2020.DK                                                                                                                                                  Piaseczno 24 sierpnia 2022 r.                                                                                         O B W I E  S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.392.2022.TW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.392.2022.TW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.392.2022.TW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie z myjni samochodowej przy ul. Puławskiej 42e w Piasecznie. Treść...
Znak sprawy: UiA.6733.5.2022.ŁM budowa sieci gazowej dz. 4/3 Robercin
Znak sprawy UiA.6733.5.2022.ŁM budowa sieci gazowej dz. 4/3 Robercin
Znak pisma UiA.6733.5.2022.ŁM
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA. 6733.5.2022.ŁM                                                                                                                    Piaseczno, dnia 2022-09-20   OBWIESZCZENIE   Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 503), że...
Znak sprawy: UiA.6730.32.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 48/96 obręb Chyliczki
Znak sprawy UiA.6730.32.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 48/96 obręb Chyliczki
Znak pisma UiA.6730.32.2022.AK
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia  2022-09-08 UiA.6730.32.2022.AK OBWIESZCZENIE  Niniejszym informuję, że  na  podstawie: art. 4  ust. 2, pkt. 2, art. 59 ust.1, art. 60 ust.1, art.61 ust.1  i  art.64  ust.1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z            2022 r. poz. 503)  oraz  art. 104  i 107...
Znak sprawy: UiA.6721.71.2.2013.AA - zatwierdzenie MPZP dla części wsi Kuleszówka II
Znak sprawy UiA.6721.71.2.2013.AA - zatwierdzenie MPZP dla części wsi Kuleszówka II
Znak pisma UiA.6721.71.2.2013.AA
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 13.09.2022 r UiA.6721.71.2.2013.AA   OBWIESZCZENIE   Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.417.2022.BP
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.417.2022.BP
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.417.2022.BP.
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnej na działce nr ew. 95/3 obręb Jastrzębie. Informacja dostępna pod nr tel 22 7017676.
Znak sprawy: UiA.6721.37.2.2017.AW - wyłożenie MPZP centrum Piaseczna (przy ul. Zgoda)
Znak sprawy UiA.6721.37.2.2017.AW - wyłożenie MPZP centrum Piaseczna (przy ul. Zgoda)
Znak pisma UiA.6721.37.2.2017.AW
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 3 sierpnia 2022 r. UiA.6721.37.2.2017.AW  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno  dla rejonu centrum miasta – etap II Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.413.2022.JS
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.413.2022.JS
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.413.2022.JS
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu zlokalizowanego w Piasecznie przy ul. Okulickiego, do urządzeń kanalizacyjnych należących do...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.365.2022.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.365.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.365.2022.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych na terenie działek ew. nr 92, 93, 94/1, 95, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 58/7, 58/8, 59/7, 102/1, 103/1 obręb Runów, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel....
Znak sprawy: UiA.6730.32.2022.AK decyzja dz. ew. 48/96 obręb Chyliczki
Znak sprawy UiA.6730.32.2022.AK decyzja dz. ew. 48/96 obręb Chyliczki
Znak pisma UiA.6730.32.2022.AK
Rodzaj dokumentu uzgodnienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2022-08-17 UiA.6730.32.2022.AK                                         OBWIESZCZENIE Niniejszym  informuję, że w związku z art. 53 ust. 4  Ustawy z dnia 27 maja 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( t.j. Dz. U.  z  2021 r. poz. 741 ze zm.)  projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy budynku...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.398.2022.MWL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.398.2022.MWL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.298.2022.MWL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację części zbiornika wodnego (stawu) zlokalizowanego w projektowanym pasie drogowym ulicy Zimowej poprzez jego zasypanie na działkach nr ew. 23/1, 23/22 obr. Julianów Piaseczno - obszar wiejski. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.348.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.348.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.348.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - rowu, z istniejącego układu odwodnienia ze zlewni tzw. Orzechowa istniejącym wylotem w km 1+032 rowu A. Treść obwieszczenia dostępna pod...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.347.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.347.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.347.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Jeziorki, z istniejącego układu odwodnienia ze zlewni tzw. Staszica istniejącym wylotem w km14+350 rzeki Jeziorki. Treść obwieszczenia dostępna pod nr...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.260.2022.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.260.2022.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.260.2022.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu drogowego, zlokalizowanego wzdłuż drogi wewnętrznej poprzez jego zasypanie wraz z likwidacją umocnienia dna i skarp rowu w postaci płyt ażurowych i betonowej ścianki czołowej na działce o nr ewid. 10/8, obręb 0002 Piaseczno-Miasto. Treść...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.317.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.317.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.317.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do projektowanego rowu drogowego poprzez wylot z kanalizacji deszczowej, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu drogowego, wykonanie rowu drogowego wraz z przepustem oraz umocnienie koryta...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.335.2022.TW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.335.2022.TW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.335.2022.TW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. ścieków przemysłowych powstających w zakładzie produkcji kosmetyków przy ul. Armii Krajowej 12 w Piasecznie. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.