W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.118.2023.AW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.118.2023.AW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.118.2023.AW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 4 maja 2019 r. o znaku WA.ZUZ.6.421.1028.2018.KK na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu - Delta Invest Sp. z o.o. ścieków...
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6733.1.2023.ŁM CP bud. kolumbariów na terenie cmentarza Antoninów
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6733.1.2023.ŁM CP bud. kolumbariów na terenie cmentarza Antoninów
Znak pisma UiA.6733.1.2023.ŁM
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2023-05-11 UiA.6733.1.2023.ŁM  OBWIESZCZENIE Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 503 ze zm.), że na wniosek inwestora z dnia 14.02.2023 r., L. dz. PP.12560.2023/UA:  Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd...
Znak sprawy: o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.RUZ.4210.311.2022.WP
Znak sprawy o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.RUZ.4210.311.2022.WP
Znak pisma WA.RUZ.4210.311.2022.WP
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydaniu decyzji z dnia 17.02.2023 r, znak WA.RUZ.4210.311.2022.WP w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na: kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.14.2023.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.14.2023.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.14.2023.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch kładek - M1 i M2 nad ciekiem wodnym Dopływ z Lesznowoli (Kanał Piaseczyński), na działkach nr ewid. 15/2, 8/17 i 10/2 z obrębu 0027 Piaseczno-Miasto.
Znak sprawy: o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.518.2022.MSK
Znak sprawy o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.518.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.518.2022.MSK
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenażu na działkach ewid. nr 166/2, 166/4, 167/17, 167/18, 167/21, 167/22, 167/23, obręb 0015 Henryków Urocze, gmina Piaseczno, woj. mazowieckie oraz na usługę wodną, tj. trwałe odwodnienie gruntów i obiektów budowlanych.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.663.2022.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.663.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.663.2022.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi krajowej nr 79 wykonanie drenażu francuskiego oraz przebudowy rowów w Jastrzębiu ul. Ptaków Leśnych.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.439.2022.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.439.2022.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.439.2022.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. trzech wylotów do kolektora B-4 na działkach nr ewid. 133/40, obręb Józefosław, gm. Piaseczno, o nr ewid. 6/2 obręb 1-09-79 gm. dzielnica Ursynów, o nr ewid. 242/8, obręb KPGO Mysiadło, gm. Lesznowola oraz na usługę...
Znak sprawy: UiA.6721.10.1.2020.MKR - wyłożenie MPZP - Żabieniec Plac sołecki
Znak sprawy UiA.6721.10.1.2020.MKR - wyłożenie MPZP - Żabieniec Plac sołecki
Znak pisma UiA.6721.10.1.2020.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis 14.03.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno UiA.6721.10.1.2020.MKR   OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla obszaru działki nr ewid. 219/3   Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...
Znak sprawy: UiA.6721.56.2.2015.MKR - wyłożenie MPZP Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap II
Znak sprawy UiA.6721.56.2.2015.MKR - wyłożenie MPZP Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap II
Znak pisma UiA.6721.56.2.2015.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis 14.03.2023 r Burmistrz Miasta i Gminy UiA.6721.56.2.2015.MKR   OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap II   Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...
Znak sprawy: OŚR.6331.15.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.15.2021.AP
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.15.2021.AP                                                                                                                               Piaseczno, dnia 25.04.2023 r.   P O S T A N O W I E N I E  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.81.2023.AW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.81.2023.AW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.81.2023.AW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKN Orlen S.A. w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o w Piasecznie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na Stacji Paliw PKN Orlen S.A. nr 19 przy ul. Okulickiego 1 w...
Znak sprawy: OŚR.6331.15.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.15.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.15.2021.AP                                                                    Piaseczno, dnia 20.04.2023 r.   wg. rozdzielnika        O B W I E S Z C Z E N I E informujące o wezwaniu stron postępowania do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów   Na podstawie art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...
Znak sprawy: OŚR.6331.21.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.21.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.21.2021.AP                                                             Piaseczno, dnia 15.04.2023 r. r.     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno     ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU ZGODNIE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ   Na podstawie art. 65 § 1 w związku z art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.60.2023.AW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.60.2023.AW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.60.2023.AW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 marca 2019 r. o znaku WA.ZUZ.6.421.991.2018.MS, przeniesionego decyzją o znaku: WA.ZUZ.4211.25.AL z dnia...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.47.2023.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.47.2023.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.47.2023.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania rolniczego na działce ewid. nr 44/36 obręb Jastrzębie, gm. Piaseczno.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.68.2022.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.68.2022.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4217.68.2022.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego na legalizację urządzenia wodnego tj. rurociągu zastępczego dla rowów przydrożnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 28, 27/4, 27/7, 51/3, 51/4, obręb Henryków Urocze, gm. Piaseczno.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.592.2022.MWL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.592.2022.MWL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.592.2022.MWL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego zlokalizowanego na działkach nr ew. 156/19 i 67/7 obr. Gołków gm. Piaseczno w zakresie wykonania przepustu o dł. 10 m na potrzeby budowy zjazdu z ulicy Ceramicznej na działkę nr ew. 76/7 obr. Gołków gm. Piaseczno.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admiinistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.25.2023.AZ
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admiinistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.25.2023.AZ
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.25.2023.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych: na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, wykonanie zbiorników retencyjno-rozsączających, likwidację rurociągu drenarskiego , wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Jeziorki i do ziemi w związku z budową...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.9.2023.AW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.9.2023.AW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.9.2023.AW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy i likwidacji drenowania z działu drenarskiego nr 1 i 2 obiektu melioracyjnego Głoskówka-Bąkówka, na terenie działki nr ew. 504 w Głoskowie, gmina Piaseczno.
Znak sprawy: OŚR.6331.12.2022.AP
Znak sprawy OŚR.6331.12.2022.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.12.2022.AP                                                                             Piaseczno, dnia 24.03.3023 r.     O B W I E S Z C Z E N I E informujące o terminie oględzin na terenie działek położonych w miejscowości Bobrowiec o nr ew. 76/2, 77/1-77/11 Na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
Znak sprawy: 6331.12.2022.AP
Znak sprawy 6331.12.2022.AP
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR. 6331.12.2022.AP                                                                                       Piaseczno, dnia 24.03.2023 r.   P O S T A N O W I E N I E  o podjęciu zawieszonego postępowania Na podstawie art. 97 § 2, art. 101 §1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego RUZ.4210.311.2022.WP
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego RUZ.4210.311.2022.WP
Znak pisma WA.RUZ.4210.311.2022.WP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, wykonanie (budowa, przebudowa, likwidacja) urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przepustów,...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: - likwidację rowu przydrożnego na działce o nr ew. 58/7 obręb 0025 Mieszkowo, gmina Piaseczno oraz drenowania na działkach o nr ew. 59, 61/2, 100, 61/3, 63/6, 63/4 obręb Mieszkowo, gmina Piaseczno, - wykonanie dwóch rowów przydrożnych z...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego RAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2020 r. o znaku: WA.ZUZ.6.4210.687.2020.TW na wykonanie urządzenia...
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6733.1.2023.ŁM CP bud. kolumbariów na terenie cmentarza Antoninów
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6733.1.2023.ŁM CP bud. kolumbariów na terenie cmentarza Antoninów
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2023.03.08 UiA.6733.1.2023.ŁM OBWIESZCZENIE Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), że na wniosek inwestora z dnia 24.02.2023 r., L.dz.PP.12560.2023/UA: Miasta Stołecznego Warszawy pl. Bankowy 3/5,...