W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: UiA.6721.56.1.2015.MKR - zatwierdzenie MPZP dla Jazgarzewa i Wólki Pęcherskiej PGR - etap I
Znak sprawy UiA.6721.56.1.2015.MKR - zatwierdzenie MPZP dla Jazgarzewa i Wólki Pęcherskiej PGR - etap I
Znak pisma UiA.6721.56.1.2015.MKR
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, 17.08.2022 r. UiA.6721.56.1.2015.MKR OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą Nr...
Znak sprawy: UiA.6730.29.2022.AK decyzja dz. ew. 48/83, obręb Chyliczki
Znak sprawy UiA.6730.29.2022.AK decyzja dz. ew. 48/83, obręb Chyliczki
Znak pisma UiA.6730.29.2022.AK
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6733.4.2022.AK budowa sieci gazowej dz. 38/6, 38/19 Chyliczki
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6733.4.2022.AK budowa sieci gazowej dz. 38/6, 38/19 Chyliczki
Znak pisma UiA.6733.4.2022.AK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2022-08-17 UiA.6733.4.2022.AK  OBWIESZCZENIE  Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 741 ze zm.) , że na wniosek  inwestora:  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów...
Znak sprawy: UiA.6721.49.1.2016.PK - wyłożenie ZMIANY MPZP - Stadion miejski
Znak sprawy UiA.6721.49.1.2016.PK - wyłożenie ZMIANY MPZP - Stadion miejski
Znak pisma UiA.6721.49.1.2016.PK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.6721.49.1.2016 KWEW.1279.2022 2022-07-13   O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego...
Znak sprawy: UiA.6721.15.1.2019.AA - wyłożenie ZMIANY MPZP - Elektrociepłownia - Piaseczo 44, dz ew 2
Znak sprawy UiA.6721.15.1.2019.AA - wyłożenie ZMIANY MPZP - Elektrociepłownia - Piaseczo 44, dz ew 2
Znak pisma UiA.6721.15.1.2019.AA
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 6 lipca 2022 r. UiA.6721.15.1.2019.AA   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru części działki nr ewid. 2 obr. 44   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.120.2022.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.120.2022.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.120.2022.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych w postaci mieszaniny ścieków technologicznych i bytowych, powstających na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Okulickiego 6 w Piasecznie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.196.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.196.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.196.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wykonania urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów DN 200 kanalizacji deszczowej odprowadzającej podczyszczone i zretencjonowane wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego dróg gminnych ul. Żeromskiego i ul. Mazurskiej w Piasecznie w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa dróg...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.337.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.337.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.337.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. drenaży odbierających wody opadowe z pasa drogowego w ramach inwestycji pn. "Budowa drogi Gminnej ul. Gwiaździstej z ul. Orzechową w Chyliczkach, gmina Piaseczno. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22...
Znak sprawy: UiA.6733.1.2022.AK uchylenie decyzji - SKO
Znak sprawy UiA.6733.1.2022.AK uchylenie decyzji - SKO
Znak pisma UiA.6733.1.2022.AK
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2022-07-15 UiA .6733.1.2022.AK   OBWIESZCZENIE   Niniejszym informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie działające na podstawie art. 127 § 2 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz  art. 1 i 2 ustawy z dnia...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia WA.RUZ.4210.97.2022.DK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia WA.RUZ.4210.97.2022.DK
Znak pisma WA.RUZ.4210.97.2022.DK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 737/D/NN/14 z dnia 6 listopada 2014 r., znak: NN-404/O/83-AN/14, na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie ścieków przemysłowych z zakładowej...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.231.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.231.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.231.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń wodnych tj. urządzeń drenarskich na działkach nr ewid. 26/36, 26/37, 26/44, 26/47, 26/48, 26/49, 27/1, 27/5, 29/9, 29/11, 29/14, 29/15 z obrębu 0035 Siedliska, gmina Piaseczno. Treść obwieszczenia dostępna pod nr...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4213.8.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4213.8.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4213.8.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością PWiK Sp. z o.o. ścieków przemysłowych pochodzacych z terenu Zakładu zlokalizowanego przy ul. Okulickiego 12 w Piasecznie. Treść informacji dostępna pod nr tel. 22 7017676.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.144.2022.KAK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.144.2022.KAK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.144.2022.KAK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o Piaseczno ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu zlokalizowanego w Piasecznie ul. Techniczna 6. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.
Znak sprawy: UiA.6730.29.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 48/83, obręb Chyliczki
Znak sprawy UiA.6730.29.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 48/83, obręb Chyliczki
Znak pisma UiA.6730.29.2022.AK
Rodzaj dokumentu uzgodnienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia  2022-07-08 UiA.6730.29.2022.AK OBWIESZCZENIE Niniejszym  informuję, że w związku z art. 53 ust. 4  Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( t.j. Dz. U.  z  2020 r. poz. 293 ze zm.) projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych...
Znak sprawy: UiA.6721.5.1.2022.DK
Znak sprawy UiA.6721.5.1.2022.DK
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno                                                                                            29 czerwca 2022 r. UiA.6721.5.1.2022.DK                                                    OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obrębu...
Znak sprawy: UiA.6730.18.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 50/49, obręb Chyliczki
Znak sprawy UiA.6730.18.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 50/49, obręb Chyliczki
Znak pisma UiA.6730.18.2022.AK
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia  2022-07-01 UiA.6730.18.2022.AK   OBWIESZCZENIE   Niniejszym informuję, że  na  podstawie: art. 4  ust. 2, pkt. 2, art. 59 ust.1, art. 60 ust.1, art.61 ust.1  i  art.64  ust.1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z            2022 r. poz. 503)  oraz  art. 104  i...
Znak sprawy: UiA.6730.17.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 50/48, obręb Chyliczki
Znak sprawy UiA.6730.17.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 50/48, obręb Chyliczki
Znak pisma UiA.6730.17.2022.AK
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia  2022-07-01 UiA.6730.17.2022.AK   OBWIESZCZENIE   Niniejszym informuję, że  na  podstawie: art. 4  ust. 2, pkt. 2, art. 59 ust.1, art. 60 ust.1, art.61 ust.1  i  art.64  ust.1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z            2022 r. poz. 503)  oraz  art. 104  i...
Znak sprawy: Zatwierdzenie uchwalonych MPZP, nr uchwał :1037/LI/2022, 1060/LII/2022, 1061/LII/2022
Znak sprawy Zatwierdzenie uchwalonych MPZP, nr uchwał :1037/LI/2022, 1060/LII/2022, 1061/LII/2022
Znak pisma UiA.6721.2.1.2021.AW, UiA.6721.3.1.2021.AW, UiA.6721.8.1.2020.WK
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, 12.07.2022 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO   OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z ich treścią   Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
Znak sprawy: UiA.6721.7.1.2021.MKR, odstąpienie od przepr. strateg. oceny ochr. środ. - Żabieniec
Znak sprawy UiA.6721.7.1.2021.MKR, odstąpienie od przepr. strateg. oceny ochr. środ. - Żabieniec
Znak pisma UiA.6721.7.1.2021.MKR
Rodzaj dokumentu odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia
Opis 14 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno UiA.6721.7.1.2021.MKR   OBWIESZCZENIE   o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla terenu 1.US podjętej na podstawie Uchwały Nr 763/XXXVI/2021 Rady...
Znak sprawy: UiA.6721.15.1.2019.AA, odstąpienie od przepr. strateg. oceny ochr. środ. - Piaseczno 44
Znak sprawy UiA.6721.15.1.2019.AA, odstąpienie od przepr. strateg. oceny ochr. środ. - Piaseczno 44
Znak pisma UiA.6721.15.1.2019.AA
Rodzaj dokumentu odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia
Opis 14 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno UiA.6721.15.1.2019.AA   OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działki nr ewid. 2 obr. 44 Na podstawie art. 48 ust. 7...
Znak sprawy: o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.163.2022.KK
Znak sprawy o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.163.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.163.2022.KK
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak  WA.ZUZ.6.4210.163.2022.KK Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno na wykonanie obiektu mostowego, prowadzącego przez wody powierzchniowe dopływu z Lesznowoli (Kanału Piaseczyńskiego) w Piasecznie wraz z wykonaniem umocnienia koryta i skarp cieku narzutem kamiennym w...
Znak sprawy: UiA.6730.18.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 50/48, obręb Chyliczki
Znak sprawy UiA.6730.18.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 50/48, obręb Chyliczki
Znak pisma UiA.6730.17.2022.AK
Rodzaj dokumentu uzgodnienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2022-06-08 UiA.6730.17.2022.AK   OBWIESZCZENIE   Niniejszym informuję, że w związku z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych...
Znak sprawy: UiA.6730.18.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 50/49, obręb Chyliczki
Znak sprawy UiA.6730.18.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 50/49, obręb Chyliczki
Znak pisma UiA.6730.18.2022.AK
Rodzaj dokumentu uzgodnienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2022-06-08 UiA.6730.18.2022.AK   OBWIESZCZENIE   Niniejszym informuję, że w związku z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych ...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admnistracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.163.2022.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admnistracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.163.2022.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.163.2022.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu mostowego prowadzonego przez wody powierzchniowe dopływu z Lesznowoli (Kanału Piaseczyńskiego) w Piasecznie wraz z wykonaniem umocnienia koryta i skarp cieku narzutem kamiennym, w ramach inwestycji pn." Rozbudowa dróg...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admnistracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.178.2022.MSK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admnistracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.178.2022.MSK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.178.2022.MSK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach ewid.nr 26/19, 26/20 obręb 0003 Baszkówka, gmina Piaseczno. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.