Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad 
1.  Otwarcie sesji.1.1  Odczytanie i wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.1.2  Złożenie ślubowania przez Radnego kadencji 2018 – 2023.
2.  Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 16.01.2019 r.
3.  Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4.  Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5.  Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6.  Bieżące uchwały: 
7. 
Wolne wnioski.
8Zamknięcie obrad.

Załączniki:

6.1 w spr upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia z Gm. Tarczyn
6.2 w spr zmiany uchwały budżetowej 41_IV_2019 20.000.
6.4 w spr zmiany uchwały budżetowej 41_IV_2019 150.000
6.5 w spr zmiany uchwały budżetowej 41_IV_2019; 16 673 157.
6.3 w spr zmiany uchwały budżetowej 41_IV_2019 545.000.
6.8 w spr udzielenia pomocy finansowej Woj. Mazowieckiemu w 2019
6.7 w spr pomocy finansowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
6.8 w spr udzielenia pomocy finansowej Woj. Mazowieckiemu w 2019
6.9 w spr ustanowienia pomnika przyrody.
6.10 w spr opłaty za gospodarowanie odpadami.
6.11 w spr uchwalenia Statutu Centrum Kultury.
6.13 w spr utworzenia szkoły podstawowej nr 4.
6.14 w spr ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Piaseczno
6.12 w spr zmiany uchwały 1526_L_2018 w spr nadania statutu SZPZLO
6.15 w spr zmiany uchwały 1607_XIXN_2010.
6.17 w spr zgody na dzierżawę cz dz 18_73 obr 17 ul. Puławska.
6.18 w spr zrzeczenia się słuzebności przechodu przez dz 224_9 i 224_10 Głosków.
6.20 w spr nabycia dz 212_4 w Głoskowie.
6.21 w spr zbycia udziału w działce 196_3 obr Złotokłos.
6.22 w spr zgody na wydzierżawienie cz dz 18_73 obr 17 Puławska
6.23 w spr zgody na dzierżawę cz dz 3_12 obr 3 ul. Chabrów.
6.24 w spr zgody na dzierżawę cz dz 67_6 obr 54m. Piaseczno
6.25 w spr zgody na dzierżawę cz dz 6_6, 6_17, 6_18, 6_19, 6_20, 6_21, 6_22 obr 26
6.26 w spr zgody na dzierżawę cz dz 9_12 obr 21 ul. Technicznej.
6.28 w spr zmiany uchwały 1600_LII_2018
6.27 w spr zgody na dzierżawę dz. 2_1, 2_106, obr 4 ul. Puławska 44
6.29 w spr uchwalenia mpzp wsi Henryków Urocze etap I.
6.30 w spr uchwalenia mpzp cz wsi Bogatki.
6.33 w spr nadania nazwy ZAKAMAREK ulicy w Julianowie
6.31 w spr zmiany uchwały 288_XII_2015 mpzp Antoninów Kuleszówka
6.32 w spr przystapienia do spor5zadzenia mpzpcz wsi obr.Mieszkowo.
6.34 w spr ustalenia zasad sytuwania obiektów małej architektury.