21 listopada 2021 roku w godz. 8.00-18.00 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Józefosław.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11.Załączniki:

Zarządzenie w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Józefosławia
zał.1 Kalendarz wyborczy
zał.2 Zgłoszenie kandydata na sołtysa
zał. 3 Wykaz osób popierających kandydata na sołtysa
zał.4 Zgłoszenie listy kandydatów na członków Rady Sołeckiej
zał. 5 Wykaz osób popierajacych listę kandydatów na członków Rady Sołeckiej
zał.6 Zgłoszenie kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej
zał. 7 Pełnomocnictwo dla męża zaufania
zał. 8 Protokół wyników głosowania na Sołtysa
zał. 9 Protokół wyników głosowania na Radę Sołecką
Zarządzenie w sprawie określenia wzoru pieczęci Sołeckiej Komisji Wyborczej
Zarządzenie w sprawie określenia wzorów kart do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
Zarządzenie w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Sołeckiej Komisji Wyborczej