Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d366667c-0979-4913-9f98-28d137e26764

 Załączniki:

ogłoszenie
SWZ
OPIS WYMAGAŃ DO INWENTARYZACJI NOWYEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO.pdf
OPZ
OŚWIADCZENIA.pdf
OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE.pdf
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf
WZÓR UMOWY.pdf
0_DT.zip
I_PZT.zip
II_PBW.zip
III_Geotechnika.zip
IV_SOR.zip
V_STWIORB.zip
VII_PR.zip
WT, Uzgodnienia, Opinie.zip
pytania odpowiedzi 1
I_PZT.zip
III_Geotechnika.zip
PBW_II.A - Drogi.zip
PBW_II.B - Elektryka - Oświetlenie.zip
PBW_II.C - Sanitarka - Kan deszcz.zip
PBW_II.D - Sanitarka - Woda.zip
PBW_II.E - Teletechnika.zip
PBW_II.F - Zieleń.zip
PBW_II.G - Rozbiórki.zip
VII_PR.zip
załączniki do odpowiedzi na pytania.zip
Piaseczno - Nadarzynska - PBW_II.A-4.4 - szczegół schodów terenowych.pdf
pytania odpowiedzi 2