Aktualny MPZP - UCHWAŁA NR 80/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec

 

ZMIANA MPZP - Żabieniec - Nr uchwały 763/XXXVI/2021 - UiA.6721.7.1.2021

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Przystąpienie do ZMIANY MPZP - Żabieniec - Nr uchwały 763/XXXVI/2021 [pobierz uchwałę]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY MPZP dla miejscowości Żabieniec - UiA.6721.7.1.2021 [pobierz obwieszczenie - pdf]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY MPZP dla miejscowości Żabieniec - UiA.6721.7.1.2021 [pobierz obwieszczenie - doc]

 

Odstąpienie od Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko:

Obwieszczenie [pobierz obwieszczenie]

Link do obwieszczenia na BIP [przekierowanie do obwieszczenia na BIP]

 

Obwieszczenie UiA.6721.7.1.2021.MKR - wyłożenie ZMIANY MPZP Żabieniec część 1 dla terenu 1.US

Treść obwieszczenia [pobierz obwieszczenie]

Link do obwieszczenia na BIP [przekierowanie do obwieszczenia na BIP]

 

Wyłożenie 19 września 2022 r. do 10 października 2022 r.

Link do wyłożenia aktywny w dniach 19.09.2022-10.10.2022 [kliknij tutaj, aby przejść do strony z wyłożeniem]

 

Uchwalenie

Uchwalenie ZMIANY MPZP - uchwała Nr 1191/LXI/2022 [pobierz uchwałę w sprawie mpzp]

Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr WNP-I.4131.322.2022.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2022 r.- https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/13379/ 

Publikacja MPZP - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - 16.12.2022 https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/13871/

 Załączniki:

OBWIESZCZENIE_przystapienie 763_XXXVI_2021_Zabieniec
Nr 763_XXXVI_2021 w spr. przystąpienia do sporzadze. zm. m.p.z.p. cz. wsi żabieniec
Odstąpienie od Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko - RDOŚ - Żabieniec
Odstąpienie od Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko - Powiatowy Insp. Sanitarny - Żabieniec
OBWIESZCZENIE o odstapieniu od SOOS_Żabieniec
Nr 1191_LXI_2022 w spr. zmiany mpzp cz. wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US