MPZP - Chojnów/Orzeszyn- Nr uchwały 719/XXVI/2012 - UiA.6721.59.2013

Przystąpienie do MPZP - Nr uchwały 719/XXVI/2012 [pobierz uchwałę]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP - UiA.6721.59.2013 [pobierz obwieszczenie - pdf]

Zmiana przystąpienia do MPZP - Nr uchwały 457/XIX/2020 [pobierz uchwałę]

 

Wyłożenie - Chojnów/Orzeszyn - UiA.6721.47.1.2012.PK

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu - etap I [pobierz obwieszczenie - doc]

Prognoza oddziaływania na środowisko - etap I [pobierz projekt prognozy]

Projekt tekstu - etap I [pobierz projekt tekstu]

Projekt MPZP 1:1000 - etap I [pobierz projekt rysunku]

 

Zmiana przystąpienia do MPZP - Nr uchwały 911/XLVI/2021 [pobierz uchwałę]

Zmiana przystąpienia do MPZP - Nr uchwały 1295/LXVII/2023 [pobierz uchwałę]

 

Etap I

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Etap II

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Etap III

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Etap IV

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

 Załączniki:

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie uwag złożonych do projektu mpzp Orzeczyn_Chojnów ETAP 1
Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie uwag złożonych do projektu mpzp Orzeczyn_Chojnów ETAP 1_skan
719_XXVI_2012_MPZP_Orzeszyn_sprawa_UiA.6721.59.2013
Nr 911_XLVI_2021 w spr. uchwały 719_XXVI_2021 dotyczącej MPZP Orzeszyn Chojnów
Nr 1295_LXVII_2023 w spr. sposobu wyk. uchwały 719_XXVI_2012 MPZP Orzeszyn i Chojnów