W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie - wyłożenie projektów zmian dwóch MPZP Józefosław

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Obwieszczenie - wyłożenie projektów zmian dwóch MPZP Józefosław
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.2.1.2021.AW, UiA.6721.3.1.2021.AW
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

23 lutego 2022 r.

UiA.6721.2.1.2021.AW
UiA.6721.3.1.2021.AW

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz uchwał Nr 736/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2021 r. i Nr 737/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

· części wsi Józefosław – etap II obejmującego obszar u zbiegu Rowu Jeziorki i ulicy Cyraneczki w pobliżu ulicy Ogrodowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu odprowadzania wód opadowych i wprowadzenia zapisu porządkującego liczbę budynków mieszkalnych na działce budowlanej,
· części wsi Józefosław – etap I, dla terenów 1Pt, 4KDL, 10KDL, 21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57KDPR obejmującego obszar wybranych terenów o przeznaczeniu komunikacyjnym znajdujących się w okolicy ulicy Wilanowskiej oraz Kameliowej, a także parking przy ulicy Kameralnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu odprowadzania wód opadowych.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 4 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r.

Z projektami zmiany miejscowego planu można się zapoznać od 4 marca 2022 r. na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu w zakładce Obwieszczenia architektoniczne jako załączniki do niniejszego obwieszczenia, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22 70 17 556. Wizyta w urzędzie odbywa się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych w dniu 11 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, w pokoju nr 38:

· o godzinie 14.00 dla projektu dotyczącego części wsi Józefosław – etap II,
· o godzinie 15.00 dla projektu dotyczącego części wsi Józefosław – etap I, dla terenów 1Pt, 4KDL, 10KDL, 21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57KDPR

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie do dnia 10 marca 2022 r. pod numerem telefonu 22 70 17 556.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.:

· w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
· na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.

 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego