W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzje środowiskowe do 30.09.2016

XML

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno

Obwieszczenie

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno

Informacja

o wydaniu przez RDOŚ postanowienia wyrażającego opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno

Postanowienie

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno

Zawiadomienie

o przedłożeniu uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno” oraz możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia

Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno

Informacja

o wydaniu przez RDOŚ postanowienia wyrażającego opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej

Postanowienie

postanawiające odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej

Obwieszczenie

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej

Obwieszczenie

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”  

Obwieszczenie

o umieszczeniu  w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno: http://www.ekokarty.pl/wykaz/umpiaseczno   Decyzji Nr 14/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na braku potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji auto-gaz, na którą zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę decyzja nr 573/03 z dnia 31.07.2003 r. o dystrybutor paliw płynnych, zbiornik magazynowy na paliwa płynne o pojemności 20 m3, dwukomorowy, dwupłaszczowy, wiatę nad dystrybutorem paliwowym i rozbudowę pawilonu obsługi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Piasecznie przy ul. Okulickiego na działce nr ew. 5/8 obręb 23

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.) w związku z koniecznością złożenia przez Inwestora uzupełnienia do dokumentacji o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno zawiadamia, że, decyzja w powyższej sprawie zostanie wydana w terminie do dnia 5 października 2014 r.

Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie

podjejmujące postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno

Obwieszczenie

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno

DECYZJA

stwierdzająca brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”  

Obwieszczenie

o wydaniu Decyzji Nr 10/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Obwieszczenie

o umieszczeniu Decyzji Nr 10/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno” w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno: ttp://www.ekokarty.pl/wykaz/umpiaseczno

INFORMACJA

o wydaniu przez RDOŚ postanowienia znak WOOŚ-II.4240.570.2014.OŁN z dnia 23 maja 2014 r. wyrażającego opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Postanowienie

nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Postanowienie

zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”