W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzje środowiskowe do 30.09.2016

XML

Obwieszczenie

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Decyzji Nr 2/2015 umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na części działek nr ew. 10/66 i 10/67 obręb 6 w miejscowości Piaseczno

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D160 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych w miejscowości Bobrowiec (działki nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5) oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h w miejscowości Bobrowiec (działka nr ew. 114/13)

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D160 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych w miejscowości Bobrowiec (działki nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5) oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h w miejscowości Bobrowiec (działka nr ew. 114/13)

Obwieszczenie

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D160 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych w miejscowości Bobrowiec (działki nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5) oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h w miejscowości Bobrowiec (działka nr ew. 114/13)

Informacja

o wydaniu przez RDOŚ postanowienia znak WOOŚ-II.4242.269.2014.MT z dnia 30 grudnia 2014 r. (data wpływu do urzędu: 05.01.2015 r.) uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Obwieszczenie

o umieszczeniu decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W na działkach nr ew. 4/21, 19, 24 obręb Runów PGR, nr ew. 7 obręb Wólka Pęcherska PGR oraz nr ew. 58, 73, 75, 72 obręb Pęchery  w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno: http://www.ekokarty.pl/wykaz/umpiaseczno

Obwieszczenie

o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno

Obwieszczenie

o umieszczeniu Decyzji Nr 18/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu złomu i surowców wtórnych na części działek nr ew. 19/12, 19/13, 19/14, 19/15 i 19/16 obręb 18 przy ul. Elektronicznej 4 w miejscowości Piaseczno w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno: http://www.ekokarty.pl/wykaz/umpiaseczno

Zawiadomienie

o przedłożeniu uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno

Obwieszczenie

o umieszczeniu Decyzji Nr 17/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu mostowego w ciągu pieszo – rowerowym nad Kanałem Jeziorki w ramach inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo – rowerowego na przedłużeniu ulicy Kombatantów od planowanej ulicy Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu o długości ok. 560 m z obiektem mostowym nad Kanałem Jeziorki, w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno:http://www.ekokarty.pl/wykaz/umpiaseczno

Informacja

o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia znak WOOŚ-II.4240.1225.2014.MWA z dnia 19.11.2014 r. wyrażającego opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno

Postanowienie

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno

Decyzja

stwierdzająca brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno

Obwieszczenie

o wydaniu Decyzji Nr 16/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno

Obwieszczenie

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno: http://www.ekokarty.pl/wykaz/umpiaseczno Decyzji Nr 16/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno

Decyzja

stwierdzająca brak potrzeby brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej

Obwieszczenie

o wydaniu Decyzji Nr 15/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej

Obwieszczenie

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Decyzji Nr 15/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno

Obwieszczenie

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Obwieszczenie

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno

Zawiadomienie

informujące o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w postępowaniu odwoławczym od decyzji RDOŚ z dnia 22 kwietnia 2011 r., znak WOOŚ-II.4200.11.2011.TS o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca według...