Aktualny MPZP - UCHWAŁA Nr 1440/XLVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16).

ZMIANA MPZP - Piaseczno (44) - Nr uchwały 391/XVI/2019 - UiA.6721.15.1.2019.AA

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Przystąpienie do ZMIANY MPZP - Piaseczno - Nr uchwały 391/XVI/2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY MPZP dla miejscowości Piaseczno - UiA.ZP.6721.15.2019.DK

Zmiana przystąpienia do ZMIANY MPZP - Nr uchwały 915/XLVI/2021

 

Odstąpienie od Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko:

Obwieszczenie [kliknij tutaj aby pobać]

Link do obwieszczenia na BIP [kliknij tutaj]

 

Wyłożenie ZMIANY MPZP -  20.07.2022 - 09.08.2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ZMIANY MPZP - UiA.6721.15.1.2019.AA [PDF]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ZMIANY MPZP - UiA.6721.15.1.2019.AA [link do obwieszczenia]

Wyłożenie - Projekt tekstu

Wyłożenie - Projekt MPZP 1:1000

 

Uchwalenie ZMIANY MPZP - 10.11.2022 - Uchwała NR 1157/LIX/2022

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze do ZMIANY MPZP - https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/11626/

 

Zmiana PRZYSTĄPIENIA - Uchwała Nr 1237/LXII/2022 Załączniki:

Obwieszczenie UiA.6721.15.1.12019.AA - wylozenie ZMIANY MPZP - Piaseczno 0044 - dz ew 2
UiA.6721.15.1.2019.AA - Wyłożenie ZMIANY MPZP - Elektrociepłownia - rysunek
UiA.6721.15.1.2019.AA - Wyłożenie ZMIANY MPZP - Elektrociepłownia - tekst
Nr 1157_LIX_2022 w spr. zmiany mpzp Piaseczno - dla działki 2 obr 44.
Nr 1237_LXII_2022 w spr. zmiany uchwały 391_XVI_2019 MPZP cz. dz. 2 obr. 44