W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.19.2018.AA wyłożenie projektów Pęchery oraz Pęchery-Łbiska PGR cz.I

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.19.2018.AA wyłożenie projektów Pęchery oraz Pęchery-Łbiska PGR cz.I
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno                                                           2018-12-03                        

UiA.ZP.6721.19.2018.AA

OBWIESZCZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery oraz części terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery-Łbiska PGR - CZĘŚĆ  I

Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 718/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012 roku  zmienionej uchwałą Nr 1567/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery oraz części terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery-Łbiska PGR oraz Uchwałą Nr 1439/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie  z dnia 16 maja 2018r.

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Pęchery Łbiska PGR oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Pęchery Łbiska - CZĘŚĆ 1

w dniach od 12 grudnia 2018r. do 15 stycznia  2019r. w pokoju nr 32, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 8.00  do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w budynku OSP w Grochowej przy ul.Pawlaka 26 w dniu 3 stycznia 2019 r. o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektu planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2019r.


z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego