W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.16.2018.DK wyłożenie uchwały krajobrazowej
Znak sprawy UiA.ZP.6721.16.2018.DK wyłożenie uchwały krajobrazowej
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.16.2018.DK O B W I E S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały ustalającej "zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. ...
Znak sprawy: Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.415.2018.AZ
Znak sprawy Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.415.2018.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla osiedla Le Village oraz zakładu ERABUD
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.13.2018.WK wyłożenie MPZP części miasta Piaseczna (trzy plany)
Znak sprawy UiA.ZP.6721.13.2018.WK wyłożenie MPZP części miasta Piaseczna (trzy plany)
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis 2018-07-11 UiA.ZP.6721.13.2018.WK   O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian  miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  i projektu  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna wraz ...
Znak sprawy: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Znak sprawy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Znak pisma WOOŚ-II.420.227.2018.MP.12
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. przedsięwzięcia pn."Budowa fragmentu łącznicy L01P, dróg dojazdowych , ścieżki rowerowej, poszerzenia pasa dzielącego i pobocza drogi S7, zieleni naprowadzającej, odwodnienia (zbiorników retencyjnych, sieci melioracyjnej) rowów drogowych, przepustów, skrzyżowań, stacji...
Znak sprawy: WAW-PS.4400.30.2018.AW Obwieszczenie Marszałka
Znak sprawy WAW-PS.4400.30.2018.AW Obwieszczenie Marszałka
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: UiA.G.6733.6.2017.AK stacja bazowa telefonii komórkowej Chyliczki dz. 15/6 odmowa
Znak sprawy UiA.G.6733.6.2017.AK stacja bazowa telefonii komórkowej Chyliczki dz. 15/6 odmowa
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.11.2018.PK uchwała 1345/XLV/2018 MPZP Nadarzyńska, Czajewicza, Sienkiewicza
Znak sprawy UiA.ZP.6721.11.2018.PK uchwała 1345/XLV/2018 MPZP Nadarzyńska, Czajewicza, Sienkiewicza
Znak pisma UiA.ZP.6721.11.2018.PK
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.11.2018.PK O B W I E S Z C Z E N I E   Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.10.2018.PK wyłożenie MPZP działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno
Znak sprawy UiA.ZP.6721.10.2018.PK wyłożenie MPZP działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno
Znak pisma UiA.ZP.6721.10.2018.PK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.10.2018.PK   O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno       Stosownie do art. 17  pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.12.2018.WR MPZP cz. wsi Żabieniec
Znak sprawy UiA.ZP.6721.12.2018.WR MPZP cz. wsi Żabieniec
Rodzaj dokumentu odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.12 .2018.WR                                                  ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.35.2018.WR MPZP cz. wsi Głosków
Znak sprawy UiA.ZP.6721.35.2018.WR MPZP cz. wsi Głosków
Rodzaj dokumentu odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.35.2018.WR                                                   ...
Znak sprawy: UiA.G.6733.16.2018.AK CP sieś kablowa niskiego napięcia + złącza Bogatki dz. nr 500/4 i inne
Znak sprawy UiA.G.6733.16.2018.AK CP sieś kablowa niskiego napięcia + złącza Bogatki dz. nr 500/4 i inne
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.8.2018.WR wyłożenie MPZP cz.wsi Kamionka - etap I
Znak sprawy UiA.ZP.6721.8.2018.WR wyłożenie MPZP cz.wsi Kamionka - etap I
Znak pisma UiA.ZP.6721.8.2018.WR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.8.2018.WR 2018-04-24  O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kamionka - etap I  Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...
Znak sprawy: UiA.G.6733.14.2018.AK CP sieć kablowa SN Runów PGR i Pęchery dz. nr 4/41 i 24
Znak sprawy UiA.G.6733.14.2018.AK CP sieć kablowa SN Runów PGR i Pęchery dz. nr 4/41 i 24
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis   Pia seczno, dnia   2018-06-14...
Znak sprawy: UiA.G.6733.15.2018.PT CP stacja bazowa telefonn komórkowej Bobrowiec dz. nr 20
Znak sprawy UiA.G.6733.15.2018.PT CP stacja bazowa telefonn komórkowej Bobrowiec dz. nr 20
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.G.6733.12.2018.AK CP budowa kontenerowej stacji transformatorowej Runów dz. 452
Znak sprawy UiA.G.6733.12.2018.AK CP budowa kontenerowej stacji transformatorowej Runów dz. 452
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis   ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.7.2018.AA wyłożenie MPZP cz.wsi Bogatki-cz. 1 i cz. wsi Grochowa
Znak sprawy UiA.ZP.6721.7.2018.AA wyłożenie MPZP cz.wsi Bogatki-cz. 1 i cz. wsi Grochowa
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.6.2018.WR wyłożenie MPZP obr. PGR Runów oraz cz.terenu w obr. Runów-cz. I
Znak sprawy UiA.ZP.6721.6.2018.WR wyłożenie MPZP obr. PGR Runów oraz cz.terenu w obr. Runów-cz. I
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis         UiA.ZP.6721.6.2018.WR                 ...
Znak sprawy: OŚR.6151.2.2018.MP
Znak sprawy OŚR.6151.2.2018.MP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                                                                  ...
Znak sprawy: UiA.G.6733.10.2018.AZ CP przebudowa sieci zasil. ośw. ulicznegoŻabieniec IRS dz. nr 50/1 i in
Znak sprawy UiA.G.6733.10.2018.AZ CP przebudowa sieci zasil. ośw. ulicznegoŻabieniec IRS dz. nr 50/1 i in
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.G.6733.9.2018.AZ CP przebudowa sieci zasil. ośw. ulicznego Żabieniec IRS dz. nr 21/2 i inne
Znak sprawy UiA.G.6733.9.2018.AZ CP przebudowa sieci zasil. ośw. ulicznego Żabieniec IRS dz. nr 21/2 i inne
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.9.2018.PT zmiana MPZP Piaseczno 3UO z uchwały Nr 1484/XLVIII/2014
Znak sprawy UiA.ZP.6721.9.2018.PT zmiana MPZP Piaseczno 3UO z uchwały Nr 1484/XLVIII/2014
Znak pisma UiA.ZP.6721.9.2018.PT
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis  UiA.ZP.6721.9.2018.PT   O B W I E S Z C Z E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9231 z dnia 07.10.2014r.) w granicach...
Znak sprawy: UiA.G.6733.14.2018.AK CP sieć elektroenerget. kablowa SN 15kV PGR Runów, Pęchery
Znak sprawy UiA.G.6733.14.2018.AK CP sieć elektroenerget. kablowa SN 15kV PGR Runów, Pęchery
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.G.6733.3.2018.AK CP przebudowa sieci zasilania ośw. ulicznego Szczaki dz. nr 58 i 125
Znak sprawy UiA.G.6733.3.2018.AK CP przebudowa sieci zasilania ośw. ulicznego Szczaki dz. nr 58 i 125
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis   ...
Znak sprawy: UiA.G.6733.7.2018.AK CP przebudowa sieci zasilania ośw. ulicznego Runów dz. nr 404
Znak sprawy UiA.G.6733.7.2018.AK CP przebudowa sieci zasilania ośw. ulicznego Runów dz. nr 404
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis   ...
Znak sprawy: UiA.G.6733.8.2018.AK CP przebudowa sieci zasilania ośw. ulicznego Runów dz. nr 404 i 472
Znak sprawy UiA.G.6733.8.2018.AK CP przebudowa sieci zasilania ośw. ulicznego Runów dz. nr 404 i 472
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...