21 listopada 2021 roku w godz. 8.00-18.00 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Józefosław.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11.

Uwaga!!!!

Zarządzeniem nr ADK.0050.86.2021 z dnia 12.10.2021 r. zmienione zostały druki zgłoszenia kandydata na sołtysa oraz zgłoszenia listy kandydatów na członków rady sołeckiej.

Zgodnie z § 2 ww. zarządzenia zgłoszenia kandydatów sporządzone na "starych" drukach będą uznane za dokonane prawidłowo.Załączniki:

Zarządzenie w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Józefosławia
zał.1 Kalendarz wyborczy
zał. 3 Wykaz osób popierających kandydata na sołtysa
zał. 5 Wykaz osób popierajacych listę kandydatów na członków Rady Sołeckiej
zał.6 Zgłoszenie kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej
zał. 7 Pełnomocnictwo dla męża zaufania
zał. 8 Protokół wyników głosowania na Sołtysa
zał. 9 Protokół wyników głosowania na Radę Sołecką
Zarządzenie w sprawie określenia wzoru pieczęci Sołeckiej Komisji Wyborczej
Zarządzenie w sprawie określenia wzorów kart do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
Zarządzenie w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Sołeckiej Komisji Wyborczej
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr ADK.0050.76.2021 (zmiana druku na zgłoszenie kandydata na sołtysa i druku zgłoszenia listy kandydatów do rady sołeckiej)
Zgłoszenie kandydata na sołtysa - aktualny wzór wprowadzony zarządzeniem nr ADK.0050.86.2021 z dnia 12.10.2021 r.
Zgłoszenie listy kandydatów na członków rady sołeckiej - aktualny wzór wprowadzony zarządzeniem nr ADK.0050.86.2021 z dnia 12.10.2021
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Józefosławia
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na członka Rady Sołeckiej Józefosławia
Zarządzenie w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej w Józefosławiu
Zarządzenie w sprawie zmian w składzie Sołeckiej Komisji Wyborczej w Józefosławiu
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia ADK.0050.77.2021 w sprawie określenia wzorów kart do głosowania
Skład Sołeckiej Komisji Wyborczej w Józefosławiu
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr ADK.0050.76.2021 - zmiana druku protokołu wyników głosowania na Radę Sołecką Józefosławia