Brak treści artykułu

Załączniki:

Nr 1022_LI_2022 w spr. zmiany uchwały 927_XLVII_2021 z 28.12.2021 r.
Nr 1023_LI_2022 w spr. udzielenia gminie Ivane-Puste w Ukrainie pomocy rzeczowej
Nr 1024_LI_2022 w spr. zmiany uchwały Nr 820_XL_2021 w sprawie poręczenia pożyczki PCU z NFOŚiGW
WPF 1025_LI_2022
Nr 1026_LI_2022 w spr. skargi P.K. na brak reakcji Gminy na problem wysokiego poziomu wód gruntowych w Chylicach
Nr 1027_LI_2022 w spr. skargi Sołectwa Chyliczki dot. budowy drogi
Nr 1028_LI_2022 w spr. skargi M.K. na brak reakcji Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na przypadki czynów o znamionach przestępstwa
Nr 1029_LI_2022 w spr. zawarcia umowy najmu dz. 27_6 obr. 26 Piaseczno
Nr 1030_LI_2022 w spr. najmu dz. 30_4 obr 43 Piaseczno
Nr 1031_LI_2022 w spr. zawarcia umowy najmu dz. 50 obr. 20 Piaseczno
Nr 1032_LI_2022 w spr. zawarcia umowy dzierżawy dz. 47_2 Chylice
Nr 1033_LI_2022 w spr. zawarcia umowy najmu dz. 18_73 obr. 17 w Piasecznie
Nr 1034_LI_2022 w spr. nabycia nieruchomości ul. K. Jarząbka obr. 13 Piaseczno
Nr 1035_LI_2022 w spr. zmiany mpzp części wsi Bobrowiec
Nr 1036_LI_2022 w spr. zmiany uchwały 819_XXIX_2016 z 28.12.2016 dot. mpzp Piaseczno i Żabieniec
Nr 1037_LI_2022 w spr. mpzp Józefosław dz. 119_4 i 119_19
Nr 1038_LI_2022 w spr. przystąpienia do sporządzenia mpzp obr. 25 i 24 Piaseczno
Nr 1039_LI_2022 w spr. Budżetu Obywatelskiego 2023
Nr 1040_LI_2022 w spr. zmiany uchwały nr 1572_LI_2018 Muzeum Piaseczna
Nr 1041_LI_2022 w spr. pozbawienia charakteru ochronnego lasów Żabieniec
Nr 1042_LI_2022 w spr. zmiany uchwały nr 614_XXIII_2016 Statut CUW
Nr 1043_LI_2022 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych
Nr 1044_LI_2022 w spr. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym